Tag Archives: Ov. S. Crohmălniceanu

An outstanding literary testimony: Memories or the path to ourselves

Gabriel Dimisianu’s book “Memories and literary portraits[1]” captivated me completely. This is the reason of writing this article in order to keep the book essence fresh in my notes. A pleasant reading is well preserved as soon as one writes … Continue reading

Posted in Culture, Cultures and communication | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

O mărturie literară de excepție: Amintirile sau drumul către noi înşine

Cartea lui Gabriel Dimisianu “Amintiri și portrete literare[1]” m-a captivat pe deplin. De aceea scriu aceste rânduri pentru a-i păstra vie esența, în însemnările mele. Memoria unei lecturi plăcute este mai bine păstrată atunci când ai un reper scris. Peste … Continue reading

Posted in Culture, Cultures and communication, Miscellaneous | Tagged , , , , , , , | Leave a comment